Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej X

II SAB/Kr 70/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-05-10

do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej o 'wskazanie podstawy faktycznej przyjęcia...
i Gospodarki Wodnej w Krakowie do wydania decyzji o odmowie udostępnienie informacji publicznej na podstawie art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji...