Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Rzeczników Patentowych X

II GSK 17/14 - Wyrok NSA z 2015-02-19

wskazania w uchwale, że działanie miało miejsce z upoważnienia jest zgodne z prawem o ile osoba taka została upoważniona do podpisania uchwały do którego dostępu do upoważnienia...
piętnowania publicznego - a tym samym wymierzenia tą drogą swoistej kary lub środka dyscyplinarnego, które nie zostały przewidziane w żadnej z ustaw ani innych przepisów...