Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Instytutu Pamięci Narodowej X

II OZ 1223/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-26

ani skarżąca ani jej zawodowy pełnomocnik nie ponosi winy w uchybieniu terminu do wniesienia skargi. Zawodowy pełnomocnik sporządził skargę przed upływem terminu...
na stan zdrowia pracownika. W październiku 2015 r. zdiagnozowano u pracownika kancelarii chorobę nowotworową. W listopadzie 2015 r. przeszedł on zabieg chirurgiczny...

IV SA/Wa 1211/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-05

winy w uchybieniu terminu do wniesienia skargi, albowiem powierzyła prowadzenie sprawy zawodowemu pełnomocnikowi i w takiej sytuacji nie była zobligowana do działań...
organizacji pracy kancelarii. W szczególności w zakresie powierzenia jej nadania przesyłką pocztową pracownikowi kancelarii. Zawodowy pełnomocnik sporządził skargę przed upływem...

IV SA/Wa 1741/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-21

także, że z żoną D. S. jest w separacji od 10 lat i nie prowadzi z nią wspólnego gospodarstwa domowego. Skarżący podniósł, że nie może podjąć jakiejkolwiek pracy zawodowej...
ze względu na bardzo zły stan zdrowia (czwarte stadium przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, miażdżyca, jest także po wszczepieniu protezy tętnicy biodrowej)., Ponadto do Sądu...

II SA/Wa 98/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-29

wniosku o przeniesienie do [...] zmusiła go sytuacja życiowa, bowiem matka wymagała opieki, gdyż cierpiała na przewlekłą chorobę. Natomiast o podporządkowaniu jednostki...
wojskową. W dalszej części podniósł, że nikogo nie represjonował, zaś jego żona była członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego '[...]'. Reasumując, akta...

III OSK 1219/21 - Wyrok NSA z 2022-09-20

-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-prawne, tymczasem skarżący nigdy nie pracował w MO, zatem nie przeszedł 'ścieżki kariery zawodowej' umożliwiającej...
uznanie za funkcjonariusza SB. Skarżący w swojej całej działalności zawodowej zajmował się budownictwem i jako osoba z wykształceniem zawodowym, technicznym i budowlanym...

III OSK 683/21 - Wyrok NSA z 2021-12-15

, dotyczące działalności zawodowej A. K., W ocenie organu opisana wyżej deklaracja spełnia kryteria dokumentów wymienionych w art. 4 pkt 2 ustawy o działaczach opozycji., Dalej...
, że w myśl art. 15zzs4 ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób...