Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Centralna Wojskowa Komisja Lekarska X

II SA/Wa 766/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-22

lub korzeniowym jednakże schorzenia te nie są uznawane za choroby zawodowe. Wady wrodzone lub nabyte w okresie wzrostowym organizmu mogą przyspieszać lub nasilać ww. dolegliwości...
nie są uznawane za choroby zawodowe. Natomiast występujące u orzekanej zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa trudno uznać za pozostające w związku ze służbą wojskową...

VIII SA/Wa 507/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-10

fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej wojskowe komisje lekarskie uwzględniają wykaz chorób i ułomności, stanowiący załącznik nr 1 do tego rozporządzenia...
, że w przypadku zdiagnozowania choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa, obejmującej więcej niż jeden poziom międzykręgowy, więcej niż jeden krąg, kandydatów do zawodowej...

II SA/Wa 686/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-01

nie są one zaliczane jako choroby zawodowe. Jedynie osoby wykonujące ustawicznie przez wiele lat ciężką pracę fizyczną i statyczną np. pracownicy transportu podnoszący...
jego pracy i długoletnia służba przemawia za stwierdzeniem, że schorzenia nabył w pracy i są to schorzenia chorób zawodowych. Na koniec podniósł, że nabawił się choroby nerwicowej...

II SA/Wa 1802/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-03

, jako choroby zawodowe. Jedynie osoby wykonujące ustawicznie przez wiele lat ciężką pracę fizyczną i statyczną np. pracownicy transportu podnoszący ciężkie obiekty, pracownicy...
komisji lekarskich w tych sprawach określono wykaz chorób lub ułomności uwzględniany przy orzekaniu o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz do służby poza granicami...

II SA/Wa 1123/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-13

służbowych, a do skierowania dołączone zostały dokumenty dotyczące stanu zdrowia żołnierza zawodowego i mogące mieć znaczenie dla ustalenia związku choroby lub ułomności...
, leczeniu i profilaktyce chorób zawodowych, a nie przy ocenie przydatności do zawodowej służby wojskowej., Również powoływanie się przez skarżącego na orzeczenia Rejonowej...

II SA/Wa 782/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-29

ze zm.) poprzez utrzymanie w mocy orzeczenia Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w zakresie nie uznania stwierdzonej choroby za chorobę zawodową, a także przypisanie...
Wojskowej Komisji Lekarskiej z dnia [...] stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie zdolności do zawodowej służby wojskowej 1. oddala skargę na rozstrzygnięcie o zdolności...

II SA/Wa 1036/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-31

zawodowej służby wojskowej, w razie stwierdzenia u żołnierza zawodowego choroby, wojskowa komisja lekarska orzeka również o związku lub braku związku tej choroby...
. Rozporządzenie to w załączniku nr 1 określa wykaz chorób lub ułomności uwzględniany przy orzekaniu o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz do służby poza granicami...

II SA/Wa 844/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-22

określonymi w wykazie chorób i schorzeń ustalonymi na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r, o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin...
wojskowej z teczki akt personalnych żołnierza zawodowego;, 2) informację o warunkach i przebiegu służby wojskowej dla celów wojskowych komisji lekarskich;, 3) historie chorób...

II SA/Wa 2085/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-16

, lecz prowadzi badania profilaktyczne po kątem wpływu na środowisko pracy, zatem jego opinia ma znaczenie jedynie przy diagnostyce, leczeniu i profilaktyce chorób zawodowych...
. w W. z dnia [...] października 2018., nr [...] w przedmiocie orzeczenia o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej 1. oddala skargę w części dotyczącej orzeczenia...

II SA/Wa 1103/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-11

chorób i ułomności uwzględnianego przy orzekaniu o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz do służby poza granicami państwa wraz ze wskazaniem kategorii zdolności...
do zawodowej służby wojskowej, (2) wykazu chorób lub ułomności uwzględnianego przy orzekaniu o zdolności do pełnienia służby w poszczególnych rodzajach Sił Zbrojnych...
1   Następne >   +2   +5   +10   38