Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Agencja Mienia Wojskowego X

III OSK 454/21 - Wyrok NSA z 2021-11-09

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2016.207) - dalej jako ustawa o zakwaterowaniu. Zgodnie z tym przepisem żołnierzowi zawodowemu nie przysługuje prawo do zakwaterowania...
zawodowego lub jej małżonka, które miało miejsce kiedykolwiek wcześniej. Jednocześnie nie ma znaczenia, czy obecny małżonek był nim, kiedy skorzystał z bonifikaty...