Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Górniczy X

II SA/Gl 829/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-07-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w K. w przedmiocie uzgodnienia w sprawie z zakresu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gl 845/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-07-23

skarg W. D., R. D., I. P. na postanowienie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w K. w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie użytkowania obiektu na skutek wniesionych przez W. D. oraz

II SA/Gl 831/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-12-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w K. w przedmiocie uzgodnienia w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gl 317/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-06-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w K. w przedmiocie uzgodnień w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego

III SA/Gl 667/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w K. w przedmiocie stwierdzenia kwalifikacji do dozorowania prac górniczych

III SA/Gl 1164/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w przedmiocie zakazu wykonywania czynności osoby kierownictwa ruchu zakładu górniczego

II GSK 1183/12 - Wyrok NSA z 2013-11-21

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w przedmiocie ruchu zakładu górniczego

II SA/Gl 218/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w K. w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Gl 220/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-06-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w K. w przedmiocie uzgodnienia w sprawie z zakresu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Gl 1149/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-12-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w K. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia dotyczącego uzgodnienia warunków zabudowy
1   Następne >   +2   +5   +10   62