Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sportu i Turystyki X

II SAB/Op 36/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-06-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego A w przedmiocie rozpoznania skargi na uchwałę w sprawie zawieszenia w prawach członka klubu sportowego

II GZ 8/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sportu i Turystyki , nr [...] w przedmiocie uchylenia kategorii zaszeregowania obiektu hotelarskiego oraz wykreślenia z ewidencji obiektów hotelarskich

II GSK 1220/21 - Wyrok NSA z 2022-04-22

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sportu i Turystyki nr [...] w przedmiocie stwierdzenia braku przynależności do właśc...

II SAB/Bd 101/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-12-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Zarządu [...] Spółki z o.o. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I GSK 2150/18 - Wyrok NSA z 2022-02-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dotacji celowej budżetu państwa

II GZ 143/19 - Postanowienie NSA z 2019-07-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sportu i Turystyki nr [...] w przedmiocie stwierdzenia braku przynależności do właściwej międzynarodowej federacji sportowej

II GZ 789/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału V WSA w Warszawie w sprawie ze skargi S. w K. o wznowienie postępowania sądowego, które toczy się w sprawie o sygn. akt V SA/Wa 830/15 w przedmiocie zobowiązania do zwrotu części dotacji celowej do budżetu państwa

II GZ 65/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sportu i Turystyki nr [...] w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na utworzenie polskiego związku sportowego

II GPP 18/21 - Postanowienie NSA z 2021-11-16

Skarga D.B. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II GSK 2068/18 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie odmowy przyznania stypendium sportowego

II GZ 419/22 - Postanowienie NSA z 2022-11-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sportu i Turystyki nr DT-WLRT.0204.13.2022, DT-I.88.30.2021 w przedmiocie wykreślenia obiektu z ewidencji obiektów hotelarskich