Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad X

II GSK 85/13 - Wyrok NSA z 2014-03-19

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie kary pieniężnej

II OZ 170/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-27

Wniosek w przedmiocie nierozpoznania wniosku

I OZ 264/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-15

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi E. L., J. L. i J. L. na czynność Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

I OSK 810/12 - Wyrok NSA z 2013-10-23

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie zezwolenia na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi krajowej

II GZ 639/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-21

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad , nr [...] w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy reklamowej

I OSK 365/05 - Wyrok NSA z 2006-01-20

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie obciążenia karą pieniężną

I OSK 400/05 - Wyrok NSA z 2006-02-02

Skarga kasacyjna na postanowienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie w przedmiocie uzgodnienia możliwości zjazdu i wyjazdu na drogę krajową z działek nr 313, 311/2, 319

I OSK 877/06 - Wyrok NSA z 2007-05-22

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za samowolne zajęcie pasa drogowego

I OSK 242/06 - Wyrok NSA z 2007-01-10

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie w przedmiocie opłaty za zajęcie pasa drogowego

I OSK 257/06 - Wyrok NSA z 2007-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia
1   Następne >   +2   +5   +10   44