Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Patentowy RP X

II SA 3530/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-10-15

pielęgnacyjnych i kosmetycznych, uzasadnił faktem ubiegania się przez wnioskodawcę o uzyskanie ochrony w Polsce dla międzynarodowej rejestracji znaku towarowego...
przedmiotowego znaku towarowego poprzez umieszczanie tego znaku na towarach zawierających bazę [...], takich jak emulsje do opalania i środki pielęgnacyjne po opalaniu...

VI SA/Wa 2279/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-02

makijażu. Nie budzi zatem żadnych wątpliwości, zdaniem organu, że świadczenie tego rodzaju usług jest ściśle powiązane z towarami z klasy 3 jakie zostały objęte...
zgłoszonym oznaczeniem. W tym więc przypadku towary z klasy 3 są niezbędne do świadczenia usług chronionych przez oba wskazane znaki wcześniejsze, co oznacza...

II GSK 1081/19 - Wyrok NSA z 2023-01-11

lub usługi komplementarne to takie, między którymi istnieje ścisły związek polegający na tym, że jedne są nieodzowne lub istotne do użycia (świadczenia) drugich, wobec...
czego konsumenci mogą myśleć, że za produkcję towarów i za świadczenie usług odpowiedzialne jest to samo przedsiębiorstwo., W niniejszej sprawie nie ulega zdaniem Urzędy...

VI SA/Wa 2869/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-09

od usług, ale nie oznacza to, że nie mogą się one uzupełniać. Komplementarność polega na tym, że dane towary są wprost nieodzowne do użycia innych towarów, bądź świadczenia...
znakiem spornym. Świadczenie bowiem usług z kl. 44 takich jak: 'usługi medyczne; usługi weterynaryjne; usługi w zakresie higieny, medycyny alternatywnej, usługi klinik...

VI SA/Wa 1122/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-25

świadczone są przez to samo przedsiębiorstwo. Jednym z istotnych kryteriów określania przynależności usług do jednego rodzaju są również warunki świadczenia usług. Usługi...
w Wiadomościach Urzędu Patentowego informacji o udzieleniu prawa ochronnego, a także za wydanie dokumentu świadczącego o udzieleniu prawa, w wysokości 90,00 zł...

VI SA/Wa 743/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-17

'ec' o numerze [...] przeznaczony do oznaczania towarów i usług ujętych w klasach 3, 5,16, 21, 42 i 44: kosmetyki pielęgnacyjne, i upiększające, dla kobiet, mężczyzn...
'. Materiałem dowodowym załączonym do niniejszego postępowania spornego na okoliczność renomy znaku 'CC' były dokumenty,, z których żaden nie świadczy o renomie znaku 'CC...

VI SA/Wa 1285/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-02-06

), zarejestrowanego z wcześniejszym pierwszeństwem (od [...] września 1996 r.) w klasie 3 i 5 - produkty pielęgnacyjne do opalania; dermatologiczne produkty do opalania...
oraz produktów przeciwsłonecznych, a mianowicie kremów i lotionów natomiast znak wnioskodawcy przeznaczony jest do oznaczania produktów pielęgnacyjnych do opalania...

VI SA/Wa 1959/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-15

, urządzenia, wyposażenie oaz świadczenie usług związanych ze zbieraniem, transportem, sortowaniem, przerobem oraz usuwaniem odpadów i surowców wtórnych, doradztwo...
, odtłuszczania, i materiały ścierne, perfumy, olejki eteryczne, produkty pielęgnacyjne do ciała i kosmetyczne, płyny do pielęgnacji włosów, pasty do zębów', kl. 5: 'produkty...

VI SA/Wa 4224/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-15

, do oznaczania których przeznaczony jest przeciwstawiony wspólnotowy znak towarowy. Zdaniem Kolegium towary te są nieodzowne, a przynajmniej istotne do świadczenia wyżej...
towarowe są komplementarne i ściśle ze sobą powiązane, gdyż są podstawowym produktem świadczenia takich usług, zatem ich odbiorcy także są rozważni i korzystając z takich usług...

VI SA/Wa 1892/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-23

różnego typu wyciągi pielęgnacyjne, witaminy itd. przyczyniające się do lepszego wyglądu skóry., Nie można zdaniem Urzędu mówić, że towary objęte analizowanymi znakami...
może zawierać różnego typu wyciągi pielęgnacyjne, witaminy itd. przyczyniające się do lepszego wyglądu skóry., Także fakt, iż uprawnionym do znaku PURELL (IR749994) jest firma...
1   Następne >   2