Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego X

VII SA/Wa 2288/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-20

, że opłaty za mieszkanie i świadczenia jakie ponoszą wynoszą 876,00 złotych. Do nadesłanych formularzy wnioskodawcy dołączyli kserokopię faktur za gaz, energię elektryczną...
zaciągniętej pożyczki, bez której nie mogliby się leczyć. Podnieśli, że ich zdaniem kwota uzyskiwana z tytułu dodatku pielęgnacyjnego nie powinna być wliczana do dochodu...

VII SA/Wa 2288/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-22

pielęgnacyjnym w kwocie 195 zł) 'do wypłaty' wynosi 1351 zł, natomiast H. Z. - 1637 zł miesięcznie. Łączna wysokość otrzymywanych przez skarżących świadczeń wynosi zatem...