Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kurator Oświaty X

III SA/Kr 237/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-04-17

pielęgnacyjnego, 420 zł świadczenia pielęgnacyjnego, po 200 zł alimentów na każdą z córek otrzymanych z funduszu alimentacyjnego oraz 64 zł i 68 zł zasiłku rodzinnego...
rodzinie ledwie na podstawowe potrzeby., Dla wykazania swych twierdzeń skarżąca dołączyła kopię decyzji ustalających prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia...

III SA/Lu 312/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-07-13

w łącznej kwocie [...] zł, składa się dochód z gospodarstwa rolnego - [...] zł oraz świadczenie pielęgnacyjne /[...] zł/ i zasiłek pielęgnacyjny /[...] zł/ wypłacane...
wniosku skarżąca oświadczyła, iż rodzina utrzymuje się z niewielkiego gospodarstwa rolnego oraz świadczeń pielęgnacyjnych na starsze dziecko. Skarżąca podniosła...

III SA/Lu 230/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-07-11

z gospodarstwa rolnego w wysokości [...] zł oraz z tytułu świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie [...] zł i zasiłku pielęgnacyjnego w kwocie [...] zł wypłacanych na syna...
niepełnosprawności, potrzebuje również ciągłej rehabilitacji. Strona oświadczyła, iż rodzina utrzymuje się z gospodarstwa rolnego oraz świadczeń pielęgnacyjnych na starsze...

II SA/Bd 91/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-02-20

, świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłków rodzinnych które łącznie wynoszą [...] zł. Ponadto wnioskodawczyni oświadczyła, że nie posiada oszczędności oraz przedmiotów wartościowych...
dzieci oraz małoletnim wnukiem. Skarżąca pobiera świadczenie rehabilitacyjne na rzecz małoletniego niepełnosprawnego syna. Mąż skarżącej pobiera zasiłek dla bezrobotnych...

VIII SA/Wa 72/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-27

, niepełnosprawną w stopniu znacznym córkę, nad którą A. M. (matka) sprawuje opiekę. Podali, że na dochód rodziny składa się świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek rodzinny, świadczenie...
. Nawet przy niezaliczeniu do tego dochodu kwoty świadczenia wychowawczego '500+' należałoby przyjąć, że świadczenie to zabezpiecza potrzeby dziecka, zaspokaja jego potrzeby...

VIII SA/Wa 72/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-07

matka sprawuje opiekę. Podali, że na dochód rodziny składa się świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek rodzinny, świadczenie wychowawcze, wynagrodzenie skarżącego - łącznie...
, co oznacza, że na członka rodziny dochód ten wynosi [...] zł. Nawet przy niezaliczeniu do tego dochodu kwoty świadczenia wychowawczego '500+' należałoby przyjąć...

III SAB/Łd 21/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-06-21

, w tym 1.300 zł świadczenie pielęgnacyjne na syna skarżącego. Skarżący wykazał fakt posiadania papierów wartościowych na kwotę 200 zł. Nie posiada natomiast żadnych oszczędności...

III SA/Lu 880/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-10-17

w wysokości [...] zł, świadczenie skarżącej z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem w kwocie [...] zł, zasiłki: rodzinny i rehabilitacyjny - [...] zł oraz zasiłek...
pielęgnacyjny w kwocie [...] zł. Jedno z dzieci skarżącej cierpi poważne schorzenia, w związku z czym skarżąca ponosi wysokie koszty leczenia dziecka (wizyty u specjalistów...

III SA/Łd 777/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-09-14

. Koszty te wraz z wydatkami na utrzymanie i opłatami za podstawowe świadczenia zamykają się łącznie kwotą rzędu 2.160 zł., Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie...
i nie osiąga żadnego dochodu. Natomiast jej mąż osiąga dochód miesięczny w wysokości 1.130 zł brutto. Ponadto z tytułu przyznanych zasiłków (pielęgnacyjnego, rodzinnego...