Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej X

II FSK 407/18 - Wyrok NSA z 2020-01-31

., sygn. I SA/Wr 822/17. Wyrokiem tym Sąd pierwszej instancji oddalił skargę w sporze interpretacyjnym o opodatkowanie renty inwalidzkiej (i świadczenia pielęgnacyjnego...
2013 r. otrzymuje z Hiszpanii rentę inwalidzką, której 41% stanowi dodatek pielęgnacyjny. Renta ta, jako świadczenie z tytułu ciężkiego inwalidztwa, nie podlega w Hiszpanii...

I SA/Lu 317/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-08-22

rodzinny, dodatek do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie, zasiłek dla opiekunów...
: zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, takich jak zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczeń pielęgnacyjnych...

I SA/Gl 653/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-11-20

o niepełnosprawności nr [...]. Z tego tytułu otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne oraz korzysta z prawa do świadczenia wychowawczego na podstawie decyzji [...]z dnia...

I SA/Gl 728/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-11-27

świadczenie pielęgnacyjne oraz korzysta z prawa do świadczenia wychowawczego na podstawie decyzji [...] z dnia [...]r. W dniu [...]r. zmarł ojciec Wnioskodawczyni...

I SA/Kr 1316/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-07-16

jest do zachowania trwałości oraz gotowości świadczenia usług projektu w okresie co najmniej kolejne trzy lata od daty płatności końcowej. W tym okresie Wnioskodawca...
i łącząc działania bez podziału na zadania zakres świadczonych w placówce usług będzie obejmować między innymi usługi opiekuńczo pielęgnacyjne, aktywizująco-usprawniające...

I SA/Wr 822/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-10-18

. 27 ust. 1 u.p.d.o.f., Zgodnie z opisem zawartym we wniosku część wypłacanego świadczenia stanowi dodatek pielęgnacyjny, który w myśl art. 21 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f....
w Polsce, otrzymuje z Hiszpanii rentę inwalidzką, której 41% stanowi dodatek pielęgnacyjny. Renta ta, jako świadczenie z tytułu ciężkiego inwalidztwa, nie podlega...

I SA/Op 358/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-12-06

:, A. świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych - osoby korzystające z usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych ponoszą odpłatność...
, które wynikają z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Ten typ usług świadczony jest przez osoby mające specjalistyczne przygotowanie., Świadczenie specjalistycznych usług...

I SA/Op 75/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-04-26

wykonaniu usługi noclegowej. Wszystkie te świadczenia stanowią jedną całość tj. usługę noclegową wraz z elementami towarzyszącymi, z których (oprócz noclegu) żadna...
określonego celu - do wykonania świadczenia głównego, które obejmuje różne świadczenia pomocnicze. Usługę należy uznać za pomocniczą, jeśli nie stanowi celu samego...

I SA/Po 827/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-02-06

. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy z dnia [...] lutego 2018 r., pobyt dzieci w Przedszkolach jest bezpłatny w wymiarze 5 godzin dziennie, natomiast za świadczenia przekraczające...
produktów niezbędnych do wytworzenia posiłków. Opłata za świadczenia nauczania, wychowania i opieki w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin oraz opłata za wyżywienie pobierane...

III SA/Wa 1609/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-08

od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów...
wskazała, iż jest osobą pobierającą świadczenie Witwenpension z Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft w A. po zmarłym mężu. Świadczenie jakie otrzymuje...
1   Następne >   +2   6