Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Bk 26/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-03-05

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] listopada 2019 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Decyzją z dnia [...] września 2019 r...
. nr [...], Burmistrz Miasta A. odmówił J. W. - na jej wniosek złożony [...] sierpnia 2019 r. - przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia...

II SA/Bk 667/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-10-13

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] lipca 2020 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę Zaskarżoną decyzją z [...] lipca...
: wnioskodawczyni, skarżąca) prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad niepełnosprawnym mężem L. D., Wymienione decyzje wydano w postępowaniu zainicjowanym...

II SA/Bk 646/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-10-29

Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] lipca 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą...
., z dnia [...] czerwca 2020 roku, nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego. Skargę wywiedziono na tle następującego stanu faktycznego., Decyzją...

II SA/Bk 334/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-09-22

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] marca 2020 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
również jako 'skarżąca') przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką sprawowaną nad matką - H. S...

II SA/Bk 830/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-12-06

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] września 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę Zaskarżoną decyzją...
Wójta Gminy N. z dnia [...] lipca 2021r. nr [...] w sprawie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu niepodejmowania lub rezygnacji z zatrudnienia...

II SA/Bk 139/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-03-28

pielęgnacyjnego osobie, której to prawo odebrano regulacją niekonstytucyjną „przymuszając” do uzyskania świadczenia mniej korzystnego (zasiłku dla opiekuna...
), którego uzyskanie jest obecnie przesłanką uniemożliwiającą powrót do uzyskiwana świadczenia poprzedniego (świadczenia pielęgnacyjnego). Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku...

II SA/Bk 189/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-05-09

. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] stycznia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla...
2016 r. znak [...] wydaną z upoważnienia Burmistrza C. odmówiono Panu B. S. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy...

II SA/Bk 882/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-02-13

A. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] października 2019 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
Pomocy Rodzinie w S., działający z upoważnienia Prezydenta Miasta S., odmówił przyznania A. B. świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej...

II SA/Bk 556/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-10-20

. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] czerwca 2020 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego 1. Uchyla zaskarżoną decyzję...
[...], uchyliło decyzję Wójta Gminy P. z dnia [...] listopada 2019 r., nr [...] w całości i przyznało R. W. świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej...

II SA/Bk 938/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-02-03

. O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] listopada 2021 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę Samorządowe Kolegium...
. nr [...] wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta B. o odmowie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu niepodejmowania lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy...
1   Następne >   +2   +5   +10   69