Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Bd 529/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-10-23

tego prawa lub potwierdzenia złożenia oświadczenia o skorzystaniu z tzw. ulgi meldunkowej, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym...
zebranego w sprawie i uznanie, że Podatnik w ustawowym terminie nie spełnił wymogu złożenia oświadczenia o skorzystaniu z tzw. ulgi meldunkowej zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt...

I SA/Lu 1215/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-01-10

, że spełnia warunki zwolnienia podatkowego, o którym mówi art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f., tj. do skorzystania z tak zwanej ulgi meldunkowej., Organ, w tych okolicznościach...
faktycznych, wyjaśnił, że podatnik nie jest uprawniony skutecznie powoływać się na ulgę meldunkową, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r...

II FSK 3474/17 - Wyrok NSA z 2019-09-03

skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f., tzw. ulgi meldunkowej. Jednak powyższe zwolnienie miało zastosowanie, jeżeli podatnik...
uprawniających do skorzystania z ulgi meldunkowej, daje prawo do zwolnienia z opodatkowania. Skarżąca w terminie złożenia zeznania podatkowego PIT-36 za 2009 r., tj. w terminie do 30...

III SA/Wa 2045/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-07

w nim, że stosowny wniosek o skorzystanie z prawa do ulgi złożyła na zeznaniu podatkowym PIT-39 wykazując całą kwotę do ulgi meldunkowej, oraz że jej rozumienie przepisu...
wyjaśniając, że z uwagi na spełnienie wszystkich warunków uprawniających do skorzystania z ulgi meldunkowej zbycie przedmiotowej w sprawie nieruchomości było zwolnione...

I SA/Wr 441/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-07-21

podatkowego., Organ pierwszej instancji wyjaśnił, że strona nie jest uprawniona do skorzystania z ulgi meldunkowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia...
instancji, zarzucając naruszenie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczących ulgi meldunkowej, art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej oraz art. 75...

I SA/Op 360/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-10-21

oświadczenia w celu skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu na podstawie art. 274a § 1 O.p. wezwał ją do złożenia zeznania podatkowego...
z ulgi meldunkowej., Ustalenia powyższe znalazły odzwierciedlenie w wyżej opisanej decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu z dnia 4.12.2014 r., W odwołaniu skarżąca...

II FSK 1629/15 - Wyrok NSA z 2017-06-28

, że warunkiem skorzystania z tzw. 'ulgi meldunkowej' było złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w terminie...
strony, że przesyłka, którą M.G. wysłał do Urzędu Skarbowego, oprócz jego zeznania PIT-36L dodatkowo zawierała oświadczenie podatnika dotyczące ulgi meldunkowej...

I SA/Lu 680/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-01-04

, warunkiem zastosowania wskazanej wyżej ulgi meldunkowej, zgodnie z treścią art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest złożenie przez podatnika...
dla skorzystania z ulgi meldunkowej bezpośrednio po sprzedaży lokalu; naruszenie art. 187 §1 i art. 191 Ordynacji podatkowej poprzez przeprowadzenie oceny materiału...

II FSK 1627/15 - Wyrok NSA z 2017-06-28

do skorzystania z tzw. 'ulgi meldunkowej', czy też takie oświadczenie nie zostało przez nią złożone. W ocenie Dyrektora IS brak podstaw, aby przyjąć, że Skarżąca złożyła...
. wysłał do Urzędu Skarbowego, oprócz jego zeznania PIT-36L dodatkowo zawierała oświadczenie Skarżącej dotyczące ulgi meldunkowej. Pracownik Urzędu Skarbowego potwierdził...

III SA/Wa 2201/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-08

w ustawowym terminie oświadczenia o spełnieniu warunków do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej, przewidzianej w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r...
z ulgi meldunkowej oraz pismo informujące, że na sprzedaną nieruchomość nie poniosła żadnych nakładów finansowych., Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, że przesyłka...
1   Następne >   +2   +5   +10   63