Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 1966/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-10

się do Szefa CBA o potwierdzenie złożenia przez niego oświadczenia wystarczającego do skorzystania w 2010 r. z tzw. ulgi meldunkowej w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego...
Wewnętrznych CBA. Zaznaczył, że w odpowiednim czasie powiadomił organ CBA o zamiarze skorzystania z ulgi meldunkowej, tj. przy składaniu oświadczenia o stanie majątkowym w dniu...

III SA/Wr 580/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-02-27

do przyznania 'niektórym użytkownikom dróg' przywilejów w postaci ulg w opłatach za postój pojazdów samochodowych w tej strefie, w postaci stawki zerowej opłaty, bądź opłaty...
wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie o ewidencji ludności. Natomiast tylko udokumentowania wymaganego ustawą obowiązku domaga się uchwałodawca. Podkreślenia...