Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wa 561/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-22

, a w szczególności na wyrok o sygn. II FSK 3685/18, dotyczący tzw. ulgi meldunkowej., Naczelnik Urzędu Skarbowego W. [...] ('Naczelnik', 'Organ I instancji') w dniu [...] listopada 2019...
. Z tego względu sądy przychylają się do poglądu, że pomimo braku złożenia tej informacji podatnik jest uprawniony do ulgi meldunkowej, o ile tylko obiektywnie był zameldowany...

II SAB/Bk 128/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-12-14

. przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca z zamiarem stałego przebywania bez podjęcia czynności meldunkowych jest w świetle przepisów ustawy o ewidencji...
ludności niedopuszczalne, bowiem z obowiązku meldunkowego ciążącego na osobach posiadających obywatelstwo polskie i przebywających stale na terytorium Rzeczpospolitej...

II SA/Go 755/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-10-28

oraz adresami zameldowania i zamieszkania strony, jej matki i jej męża. Odrębne adresy meldunkowe - zdaniem organu I instancji - nie wyłączają prowadzenia przez stronę...
podstaw do zastosowania ulgi, o którą wniosła strona. Brak relacji z ojcem, pozostawanie bez pracy oraz stan ciąży nie stanowią w ocenie organu podstawy do uznania...

II OSK 877/13 - Wyrok NSA z 2014-10-22

, który został przez nią wykupiony z zastosowaniem ulg wynikających z ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego 'Polskie Koleje Państwowe...
życiowego do lokalu mieszkalnego, który został przez nią wykupiony z zastosowaniem ulg wynikających z ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji...

I SA/Gd 1678/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-03-11

podatniczki na pobyt stały w Nabytym Lokalu przez właściwy organ meldunkowy, potwierdzający jego mieszkalny charakter; fakt, iż nabycie przez współmałżonków wskazanego...
interpretacji ustawowego pojęcia 'lokal mieszkalny'., Należy przypomnieć, że zwolnienie i ulgi podatkowe jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania muszą...

IV SA/Po 52/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-10-15

pieniężnych lub udzielanie ulg w ich wykonaniu;, 6)tryb europejskiej współpracy administracyjnej., W tym miejscu warto wskazać, że jak zauważył Trybunał Konstytucyjny w wyroku...
się o polski dokument tożsamości), które wykonały obowiązek meldunkowy na terenie danej gminy. Przepis art. 8 u.e.l. Określa zaś, że w rejestrach mieszkańców gromadzone są dane...