Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Po 31/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-08-02

w [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...
[...] Sp. z o.o. z siedzibą w B. o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza Miasta i Gminy B. z dnia [...] kwietnia 2010 r. nr [...], określającej wysokość podatku...

III SA/Po 460/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-10-07

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 29 lipca 2008 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dot...
. Nr 79, poz. 856 z późn. zm.) oraz art. 17 pkt 1 i art. 157 § 3 kpa odmówiło stwierdzenia nieważności tejże decyzji., W uzasadnieniu decyzji Kolegium wskazało, iż decyzją...

I SA/Po 635/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-28

Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w zryczałtowanym podatku dochodowym za rok 2004...
, zwróciła się do Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu o stwierdzenie nieważności decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia [...] maja 2010 r. nr [...] utrzymującej...

I SA/Po 213/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-10-22

w K. z dnia [...] stycznia 2020 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej oddala skargę. W dniu [...] kwietnia...
2019 r., D. K. i J. K. (dalej: podatnicy, skarżący), zwrócili się do Urzędu Gminy w K. o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza Gminy i Miasta K. z dnia...

III SA/Po 775/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-03-15

na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej dotyczącej określenia wysokości...
odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] utrzymującej w mocy decyzję z dnia [...] r. wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy...

II SA/Po 982/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-09-06

Odwoławczego w K. z dnia [...] września 2012 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji; I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Samorządowego...
. Decyzją z dnia [...] lipca 2012 r. znak [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta [...] [nr [...]] z dnia...

I SA/Po 1115/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-03-23

[...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w zakresie podatku od towarów i usług za poszczególne...
miesiące 2002 r. oddala skargę /-/R. Wiatrowski /-/W. Zygmont /-/K. Nikodem M. P. złożył wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 31 stycznia 2008 r...

II SA/Po 31/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-05-23

Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] sierpnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem z dnia...
. nr. [...] w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia Prezydenta Miasta P. z dnia [...] marca 2012 r. nr [...] wyjaśniającego wątpliwości, co do treści decyzji...

II SA/Po 72/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-04-13

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] 2010r. Nr [...] i [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności oddala skargi. /-/ J...
[...] 2002r. sygn. akt [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w K. z [...] 1998r...

III SA/Po 180/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-05-20

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej ustalenia opłaty...
stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta i Gminy z dnia [...], nr [...]., W uzasadnieniu wskazano, że powyższą decyzją z dnia [...] Burmistrz Miasta i Gminy ustalił L...
1   Następne >   +2   +5   +10   100