Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych X

II SA/Wa 308/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-20

do stopnia etatowego kpt./st. chor. szt. oraz przyznania dodatku służbowego na czas nieokreślony w wysokości 18.43 % podstawy naliczenia tego dodatku na zajmowanym...
przez funkcjonariusza stanowisku oraz zachowania do dnia [...] marca 201’5“r. prawa do dodatku dla personelu latającego z mnożnikiem 0,70 kwoty bazowej postanowił utrzymać w mocy...

I OSK 1635/12 - Wyrok NSA z 2013-12-09

.) Protokolant st. asystent sędziego Joanna Ukalska po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2013 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej D. K. od wyroku...
bazowej oraz przyznał, z racji miejsca pełnienia służby, dodatek [...] w wysokości 20 % kwoty bazowej. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, po rozpoznaniu odwołaniu...

I OSK 331/18 - Wyrok NSA z 2018-07-10

- starszego specjalisty Wydziału [...], etat mjr w 09 grupie uposażenia zasadniczego w I kategorii z mnożnikiem 1,81 kwoty bazowej, dodatek służbowy w IX kategorii z mnożnikiem...
0,54 kwoty bazowej przyznany na czas nieokreślony - stwierdzający zaszeregowanie od dnia 1 października 2014 r. stanowiska starszego specjalisty do stopnia etatowego kpt...