Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Marszałek Województwa X

II SA/Bd 703/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-10-25

Marszałkowski Województwa K. Departament Rozwoju Obszaru Wiejskich w T. poinformował, że odmawia przyznania pomocy na realizacje operacji: 'Przebudowa i rozbudowa stacji...
szerokopasmowej -0 punktów;, planowana operacja dotyczy:, budowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków lub stacji uzdatniania wody, z wyłączeniem przydomowych oczyszczalni ścieków...