Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Gd 2090/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-05-28

Jeżeli z oceny oddziaływania na środowisko stacji bazowej telefonii komórkowej wynika, iż inwestycja ta zalicza się do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska...
. (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję Prezydenta Miasta G...

II SA/Gd 1364/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-10-10

Oddziaływanie projektowanej inwestycji, polegającej na montażu na istniejącym budynku mieszkalnym stacji bazowej telefonii komórkowej, na nieruchomości sąsiednie...
i udzieleniu pozwolenia na roboty budowlano-montażowe dla inwestycji polegającej na montażu stacji bazowej telefonii cyfrowej 'Centertel' na dachu istniejącego budynku...

II SA/Gd 78/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-10-03

ze zm./ wznowił postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej systemu PLUS-GSM na terenie działki nr 151/5...
z którą 'P.' S.A. W. Al. J. 81, uzyskał pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej systemu PLUS-GSM, na terenie działki nr 151/5 położonej w N.-K...

II SA/Gd 1828/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-12-19

2001 r. sprawy ze skargi Teresy R. na decyzję Wojewody P. z dnia 18 sierpnia 1999 r. (...) w przedmiocie pozwolenia na budowę stacji bazowej systemu radiowego dostępu...
w przedmiocie pozwolenia na budowę stacji bazowej systemu radiowego dostępu abonenckiego, uwzględniając pominiętą w toku prowadzonego po raz pierwszy postępowania...