Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Po 1426/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-05-24

w obrocie nieruchomościami., Organ pierwszej instancji stwierdził, że podatniczka nie zaewidencjonowała w rejestrze sprzedaży za maj 2009 r. kwoty obrotu z tytułu dostawy...
transakcji sprzedaży nieruchomości. W tym czasie dokonała zakupu 9 nieruchomości. Organ kontroli skarbowej zaakcentował, że sposób działania podatniczki miał charakter zarobkowy...

I SA/Po 986/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-03-03

. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości oddala skargę /-/ K.Wolna-Kubicka /-/ K.Pawlicki /-/ M.Skwierzyńska Decyzją z dnia...
przychodu ze sprzedaży nieruchomości w wysokości [...] zł., W uzasadnieniu organ wskazał, że podatnik w dniu [...] września 2006 r. sprzedał nieruchomość stanowiącą lokal...

I SA/Po 998/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-06-12

nieruchomościami, kupno i sprzedaż nieruchomości. Działalność opodatkowana była na zasadach określonych w przepisie art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...
przychodów z tytułu pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości położonej [...]przy ul.[...], której współwłaścicielem był X.C o kwotę [...]zł;, 2. Zaniżenie przychodów z tytułu...

I SA/Po 272/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-16

nieruchomości i nie dokonywała dostaw usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Organ I instancji stwierdził, że M. P. nie zaewidencjonowała w rejestrze sprzedaży za maj 2009...
nieruchomościami w latach wcześniejszych oraz zakres przeprowadzonych prac inwestycyjnych na przedmiotowej nieruchomości, organ I instancji stwierdził, że sprzedaż obiektu...

I SA/Po 210/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-04-13

indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości., We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny...
, prawidłowym postępowaniem wnioskodawcy winno być rozliczenie w zeznaniu PIT-39 - złożonym właściwemu organowi podatkowemu - przychodu ze sprzedaży nieruchomości odziedziczonej...

I SA/Po 821/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-01-14

w P. P. S. przeprowadził [...]09.2009 r. licytacyjną sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni [...] ha , położonej w K. , należącej do 'K. ' Sp. z o.o....
prawa użytkowania wieczystego i prawa własności nieruchomości, spółka powinna była ująć tę transakcję w ewidencji sprzedaży za miesiąc wrzesień 2010 r. Postanowienie...

I SA/Po 188/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-05-23

jeszcze w tym samym roku, natomiast trzeci lokal w 2007 r., a udział w nieruchomości w 2008 r. Podatnik również w latach 2007-2009 dokonywał zakupu i sprzedaży spółdzielczych...
praw do lokali, nieruchomości gruntowych oraz lokali stanowiących odrębne nieruchomości. W ten sposób podatnik uzyskał w roku 2006 r. przychody z tytułu sprzedaży...

I SA/Po 190/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-06-06

spółdzielczych praw do lokali, nieruchomości gruntowych oraz lokali stanowiących odrębne nieruchomości. W ten sposób podatnik uzyskał w roku 2008 przychody z tytułu sprzedaży...
podatnik stwierdził, że nie można uzyskanego przychodu kwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej. Profesjonalna sprzedaż nieruchomości podlega koncesjonowaniu...

I SA/Po 189/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-05-23

, że nie można uzyskanego przychodu kwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej. Profesjonalna sprzedaż nieruchomości podlega koncesjonowaniu, a więc działania wykonywane...
na podstawie umów sprzedaży spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, lokale oraz udziały w nieruchomościach. W roku 2007 r. dokonał zakupu trzech nieruchomości lub praw...

I SA/Po 74/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-11-08

przez wnioskodawcę kredytu gotówkowego w 2007 r., Wnioskodawca nosi się z zamiarem sprzedaży nieruchomości już od dłuższego czasu. W przeszłości wnioskodawca...
miał podpisaną z pośrednikiem obrotu nieruchomościami umowę dotyczącą jego pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości. Aktualnie wnioskodawca nie ma żadnej obowiązującej umowy wiążącej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100