Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Ke 764/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-04-27

sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego w dniu [...] I.K. zbył wymienioną nieruchomość na rzecz spółki B. S.A. za cenę [...] zł. Następnie w dniu 15.11.1999 r...
. podatnik złożył w Urzędzie Skarbowym deklarację PIT-23 o osiągniętych przychodach ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, w której wykazał przychód uzyskany...

I SA/Ke 282/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-06-18

z art. 28 ust. 2a tej ustawy zasada ta nie ma zastosowania do podatników dokonujących sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c...
(lub ich części) uzyskanych ze sprzedaży w okresie 2 lat od daty sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe określone w powołanym przepisie., 1.4. Podatniczka nie złożyła...

I SA/Ke 86/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-04-16

, polegającej na sprzedaży działek budowlanych. Małżonkowie T. i M. K. w 2004r. zawarli 25 umów sprzedaży nieruchomości, w ramach których sprzedali 29 działek budowlanych...
nieruchomościami, osobiście składali oferty sprzedaży, a także uzbroili działki sprzedane Wyższej Szkole Handlowej w K.., Obszar nieruchomości objętej księgą wieczystą...

I SA/Ke 85/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-04-16

podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2004r., Przeprowadzona kontrola wykazała, że małżonkowie T. i M. K. w 2004r. zawarli także 25 umów sprzedaży nieruchomości...
, podejmowanych w latach 2000 - 2004, było przekształcenie nieruchomości rolnych na nieruchomości o przeznaczeniu budowlanym, ich podział i sprzedaż na wolnym rynku...

I SA/Ke 56/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-05-10

nie miała skonkretyzowanych planów co do jej przeznaczenia i nie planowała jej sprzedaży. Planowane zbycie nieruchomości nie będzie nosiło cech działalności gospodarczej...
podkreśliła, że nie wyklucza by nastąpiły w przyszłości inne sprzedaże nieruchomości, gdyż posiada ich więcej. Wnioskodawczyni podjęła działania marketingowe, tj. oferowała...

I SA/Ke 718/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-02-04

. w związku z otrzymaniem polecenia od darczyńcy, wnioskodawczyni dokonała sprzedaży wyżej wymienionej nieruchomości za kwotę 115.000 zł. Z wyżej wymienionej kwoty 113.968 zł 24...
w przedmiotowej nieruchomości 25 lutego 2014 r., Przed 25 lutego 2014 r. wnioskodawczyni otrzymała w formie ustnej polecenie darczyńcy o sprzedaży 1/2 udziału w przedmiotowej...

II SA/Ke 575/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-02-11

ze skargi M. C. na uchwałę Rady Miasta z dnia [...] nr [....] w przedmiocie sprzedaży nieruchomości mienia gminnego w drodze bezprzetargowej p o s t a n...
na uchwałę Rady Miasta z dnia [...] w przedmiocie sprzedaży nieruchomości mienia gminnego w drodze bezprzetargowej., W odpowiedzi na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II...

I SA/Ke 570/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-05-16

sprzedaży 1 m2 wyniosła odpowiednio 32,89 zł i 7,93 zł. Ceny te przewyższały średnie wartości nieruchomości o charakterze rolnym i leśnym, które na tamtych terenach...
przychodu z tytułu zbycia tych nieruchomości wyniosła odpowiednio: w 2007 r. -1.580.000 zł; w 2008 r. - 1.370.000 zł. Uzyskana przez J.Ż. kwota z tytułu sprzedaży...

II SA/Ke 388/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-09-20

Miejskiej w S. z dnia [...] lutego 2022 r. nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości. Rada Miejska...
ze zm.), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) w § 1 wyraziła zgodę na sprzedaż...

II SAB/Ke 31/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-05-29

sprawy ze skargi W. S. i W. S. na bezczynność Rady Miejskiej we W. w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości postanawia: odrzucić skargę. W dniu 30...
sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy, położonej w C., gm. W., oznaczonej jako działka nr 588/8., Jak wynika z akt sprawy, w piśmie z dnia 7 listopada 2014 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100