Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 658 Bezczynność X

IV SAB/Po 71/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-12-20

po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 20 grudnia 2018 r. sprawy ze skargi A. W. na bezczynność Wójta Gminy K w przedmiocie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego...
, że skarga dotyczy nierozpoznania wniosku z dnia, [...] czerwca 2014 r. o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego, W odpowiedzi na skargę Wójt Gminy K wyjaśnił, że wniosek...