Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

IV SAB/Wr 124/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-08-21

niejawnym sprawy ze skargi H. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta W. w przedmiocie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia...
prowadzenie przez Prezydenta Miasta W. postępowania w przedmiocie przyznania jej specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką sprawowaną nad matką - L. S., Do skargi...

III SAB/Gd 49/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-09-13

przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku ze sprawowaniem opieki nad ojcem. Skarżąca wskazała, że zgodnie informacją udzieloną jej przez Miejsko-Gminny Ośrodek...
niejawnym sprawy ze skargi B. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S. w przedmiocie zasiłku opiekuńczego postanawia: odrzucić...

IV SAB/Wr 115/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-10-04

. na przewlekłość postępowania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. w przedmiocie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego I. stwierdza, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
przyznania stronie specjalnego zasiłku opiekuńczego., Decyzją z dnia 13 marca 2018 r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło w całości zaskarżoną decyzję...

IV SAB/Wr 115/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-08-02

w [..] w przedmiocie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: I. przyznać prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu; II. umorzyć...
sierpnia 2018 r. otrzyma zasiłek [..] w kwocie [..] zł. Wcześniej otrzymywała specjalny zasiłek [..] z tytułu opieki nad niepełnosprawną chorą matką w wysokości [..] zł...