Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia X

VI SA/Wa 1267/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-16

lub zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych, jest kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów...
ww. specjalnego zasiłku opiekuńczego. A do takiego rezultatu, wprost sprzecznego z dyspozycją art. 81 ust. 10 ustawy o świadczeniach, prowadzi zastosowanie przez organ...

III SA/Po 240/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-09-08

to specjalny zasiłek opiekuńczy otrzymywany przez żonę w związku z opieką nad nim oraz przysługujący mu zasiłek pielęgnacyjny., Organ ponownie poinformował stronę o przysługującym...
(np. nie pobierała zasiłku chorobowego czy wypadkowego, ani nie składała wniosku o przyznanie świadczenia emerytalno-rentowego. Organ stwierdził, że strona nie zakwestionowała...