Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kurator Oświaty X

III SA/Kr 1176/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-09-12

że składa się na to 1400 zł wynagrodzenia męża za prace, 1300 zł zasiłku opiekuńczego i ok. 550 zł z pomocy społecznej., Uzasadniając swoje starania podniosła...
2016 r. nr [...] w przedmiocie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego postanawia: I. zwolnić stronę skarżącą od kosztów sądowych, II. ustanowić dla strony...