Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SO/Lu 17/20 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2020-10-28

specjalnego zasiłku opiekuńczego pobieranego przez I. P. w związku ze sprawowaniem opieki nad mężem w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 października 2018 r. do kwoty...
przedmiocie, na jaki wskazali w swym wniosku wnioskodawcy. Przypomnieć należy, że wnioskodawcy zwrócili się do Sądu o wyrównanie specjalnego zasiłku opiekuńczego pobieranego...

VIII SA/Wa 375/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-08-28

. na posiedzeniu niejawnym w Radomiu sprawy ze skargi J. M. na działanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. w sprawie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia...
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Skarga...

III SA/Lu 422/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-12-03

. Nadto, jeżeli konieczność sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny pozbawia możliwości zarobkowania, można starać się o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego...
zasiłków z pomocy społecznej, świadczeń z Urzędu Pracy i nie korzysta z innych form pomocy,, . prowadzi 4-osobowe gospodarstwo domowe wraz z żoną, która uzyskuje dochód...