Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 42/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-05-05

społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, z późn. zm.);, 2) osoby, które ukończyły 75 lat;, 3) osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek...
opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu...

IV SA/Gl 457/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-12-02

. Wskazywał również na art. 37 § 2, 3 i 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stwierdzając, że umowa z dnia [...] października 2015 r. jest nieważna bowiem jego żona...
., Ponownie podkreślił, że jest osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku. Zauważył, ze nie przesłano do Sądu wszystkich pism skarżącego i jego żony we wskazanych wyżej...