Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 1064/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-12-13

zasiłek opiekuńczy od 1 listopada 2018 r., a z dniem przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego rezygnuje z prawa do specjalnego zasiłku., Z dołączonego do wniosku...
, a ponadto przeszkodę przyznania skarżącej świadczenia stanowi fakt pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego., Decyzją z dnia 18 marca 2021 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze...

I OSK 624/21 - Wyrok NSA z 2021-10-05

z którym w przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń: świadczenia rodzicielskiego lub świadczenia pielęgnacyjnego, lub specjalnego zasiłku opiekuńczego...
zasiłku opiekuńczego (pkt 3), dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 (pkt 4) lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r...

I SA/Bd 351/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-09-21

pielęgnacyjnego. Do dnia rozpatrzenia sprawy nie przedłożyła dodatkowych dokumentów w tym zakresie. Organ podkreślił, że specjalny zasiłek opiekuńczy stanowi rekompensatę...
stosowania specjalnej diety. Zgodnie z oświadczeniem oraz informacją Centralnej B. D. K. Wieczystych Skarżąca jest współwłaścicielką nieruchomości, domu położonego w miejscowości...

II SAB/Ke 66/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-01-28

świadczeń zdrowotnych medycznych zgodnie ze skierowaniem, zasiłku celowego specjalnego na żywność i podstawowe utrzymanie, gdyż miał nieoczekiwane wydatki, zaciągnął...
pieniężne (zasiłek stały, okresowy, celowy, specjalny celowy, zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki...