Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Kr 758/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-09-25

Skarbowej z dnia 2 marca 2015 r. Nr [...] w przedmiocie nadania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności - skargę oddala - Zaskarżonym postanowieniem z dnia...
. nr [...] nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w K. z dnia 3.10.2014 r. w części dotyczącej określenia...

I SA/Kr 2233/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-12

decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności, - skargę oddala - Postanowieniem z dnia 2 grudnia 2011 r. nr [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego działając...
doręczenia decyzji stronie (24 października 2011 r.) do dnia wydania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności (2 grudnia 2011 r.) minął okres dłuższy...

I SA/Kr 16/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-04-11

rygoru natychmiastowej wykonalności, I. skargę oddala, II. zarządza z kasy tutejszego Sądu na rzecz skarżącego zwrot nadpłaconego wpisu od skargi w kwocie 50 zł...
. nr [...] w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej wydanej przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej nr [...] z 21 września 2012r...

I SA/Kr 100/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-05-28

2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2005r., nr 8, poz. 60 ze zm.) nadał rygor natychmiastowej wykonalności...
stronie (24 października 2011 r.) do dnia wydania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności (2 grudnia 2011 r.) minął okres dłuższy niż miesiąc...

I SA/Kr 375/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-05-11

nr [...] Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 2 grudnia 2011 r. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności., Rozstrzygnięcie to zapadło w następujących...
decyzji, jako nieostatecznej, rygor natychmiastowej wykonalności. W podstawie prawnej postanowienia podano art. 216 w zw. z art. 239b § 1 pkt 4 i § 2 O.p. Rozstrzygnięcie...

I SA/Kr 238/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-05-28

Administracji Skarbowej w K. z dnia [...] grudnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji skargę oddala Naczelnik Urzędu...
nr [...] nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego [...] nr [...] 2.97.2018, z dnia 07.05.2019r. w części określającej w podatku od towarów...

I SA/Kr 674/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-09-09

decyzjom nieostatecznym rygoru natychmiastowej wykonalności, , , - s k a r g i o d d a l a -, Naczelnik Urzędu Celnego wydał w dniu 24 listopada 2014r. decyzje o numerach...
dniu (24 listopada 2014r.) organ pierwszej instancji wydał postanowienia o nadaniu w/w decyzjom nieostatecznym rygoru natychmiastowej wykonalności., Pismami z dnia 1...

II SA/Kr 130/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-03-10

. nr [...] w przedmiocie odmowy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę Starosta W. postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2020 r. nr [...] działając na podstawie art...
sierpnia 2020 r. przez N. Sp.z.o.o. o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji na wejście w teren nieruchomości sąsiedniej działki ewidencyjnej [...] położonej...

I SA/Kr 802/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-11-29

decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, co jest działaniem koniecznym w celu podjęcia skutecznej egzekucji. Nadto wskazano, iż postanowienie w sprawie nadania...
rygoru natychmiastowej wykonalności zostały błędnie skierowane, bowiem nie na ręce pełnomocnika, a skarżącej, a ponadto na niewłaściwy adres, tj. na ul. L. K., zamiast ul. L...

I SA/Kr 1666/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-01-21

r. w sprawie nadania decyzjom nieostatecznym rygoru natychmiastowej wykonalności. Postanowienie to zostało doręczone pełnomocnikowi strony, który - zdaniem pełnomocnika...
w trakcie innego postępowania, tj. również postępowania w sprawie nadania nieostatecznym decyzjom organu I instancji rygoru natychmiastowej wykonalności., Naczelnik Urzędu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100