Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I SA/Go 646/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-12-11

na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji oddala skargę. I SA/Go 646/14, U Z A S A D...
rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia [...] czerwca 2014 r. Nr [...]., Zaskarżona decyzja została wydana na tle...

I SA/Go 212/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-07-06

na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji 1. Uchyla zaskarżone postanowienie w całości...
[...]., Postanowieniem z [...] stycznia 2017 r. organ I instancji nadał ww. decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Pismem z [...] stycznia 2017 r., strona za pośrednictwem...

I SA/Go 338/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-07-11

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji oddala skargę. L.S. (zwany również stroną, skarżącym...
2011 r. nr [...] wydane w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji tego organu nr [...] z dnia [...] grudnia 2011 r., Jak wynika z akt, stan sprawy...

I SA/Go 335/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-07-11

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji oddala skargę. L.S. (zwany również stroną, skarżącym...
[...] grudnia 2011r. nr [...] wydane w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji tego organu nr [...] z dnia [...] grudnia 2011 r., Jak wynika z akt, stan...

I SA/Go 340/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-07-11

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji oddala skargę. L.S. (zwany również stroną, skarżącym...
[...] grudnia 2011r. nr [...] wydane w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji tego organu nr [...] z dnia [...] grudnia 2011 r., Jak wynika z akt, stan...

I SA/Go 388/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-09-26

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji 1. Uchyla...
(zw. dalej: Naczelnikiem US) z dnia [...] stycznia 2013r., nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji tego organu z dnia [...] stycznia...

I SA/Go 336/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-07-18

ze skargi L.S. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji oddala skargę. I SA...
[...] grudnia 2011 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego orzekł o nadaniu decyzji nieostatecznej z dnia [...] grudnia 2011r. rygoru natychmiastowej wykonalności. Uzasadniając powyższe...

I SA/Go 339/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-08-08

na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji oddala skargę. L.S. (zw. dalej: stroną, skarżącym...
2011r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji tego organu nr [...] z dnia [...] grudnia 2011r. i przekazał mu sprawę do ponownego...

I SA/Go 337/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-07-11

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji oddala skargę. L.S. (zw, dalej: stroną, skarżącym...
. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji tego organu nr [...] z dnia [...] grudnia 2011r. i przekazał mu sprawę do ponownego rozpatrzenia...

I SA/Go 341/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-07-18

ze skargi L.S. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji oddala skargę. I SA...
[...] grudnia 2011r., Naczelnik Urzędu Skarbowego orzekł o nadaniu decyzji nieostatecznej z dnia [...] grudnia 2011r. rygoru natychmiastowej wykonalności. Uzasadniając powyższe...
1   Następne >   +2   +5   +10   73