Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Sz 217/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-09-04

, a w konsekwencji brak uwzględnienia sytuacji finansowej Spółki przy rozpoznawaniu wniosku spółki o udzielenie ulgi w spłacie tzw. 'renty planistycznej...
kwoty (renty planistycznej)., W ocenie skarżącej Spółki, błędne jest ustalenie organu II instancji jakoby Spółka obecnie nadal inwestowała swoje środki w rozwój spółki...

I SA/Sz 357/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-09-11

ulgi w spłacie tzw. 'renty planistycznej' , jak również brak rozpoznania wszystkich zarzutów podniesionych przez skarżącą w odwołaniu,, - naruszenie przepisów...
dla danego wnioskodawcy wywołałaby konieczność zapłacenia danej kwoty (renty planistycznej)., W ocenie skarżącej Spółki, błędne jest ustalenie organu II instancji jakoby Spółka...

II FSK 2529/13 - Wyrok NSA z 2015-11-19

2008 r., W wyniku rozpoznania kolejnego wniosku zobowiązanych, Wójt Gminy C.decyzją z dnia 10 października 2008 r. rozłożył na raty kwotę naliczonej renty planistycznej...
, za zastosowaniem ulgi względem Skarżącej nie przemawia również interes publiczny. W przedmiotowej sprawie uiszczenie renty planistycznej przez Skarżącą będzie miało...

II FSK 76/14 - Wyrok NSA z 2016-03-10

, a w konsekwencji brak uwzględnienia sytuacji finansowej Spółki przy rozpoznawaniu wniosku spółki o udzielenie ulgi w spłacie tzw. 'renty planistycznej' , jak również brak...
opłaty planistycznej oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 11 września 2013 r., sygn. akt I SA/Sz 357/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie (dalej...