Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Po 587/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-09-12

planistycznej., W związku z powyższym skarżąca zadała następujące pytanie: czy spółka może zaliczyć wydatek na rentę planistyczną, poniesiony w związku z aportem nieruchomości...
, do kosztów uzyskania przychodów innych niż koszty bezpośrednio związane z przychodem? Jeżeli tak, to czy wydatek na rentę planistyczną powinien zostać zaliczony do kosztów...

I SA/Po 171/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-04-28

i gmina rozpocznie postępowanie w sprawie ustalenia i pobrania tzw. renty planistycznej., W związku z powyższym zadano następujące pytanie:, Czy Spółka może zaliczyć...
wydatek na rentę planistyczną, poniesiony w związku z aportem nieruchomości, do kosztów uzyskania przychodów innych niż koszty bezpośrednio związane z przychodem...

II FSK 1757/10 - Wyrok NSA z 2012-04-13

potraktowane jako zbycie i gmina rozpocznie postępowanie w sprawie ustalenia i pobrania tzw. renty planistycznej., W związku z powyższym zadano następujące pytanie:, Czy Spółka...
może zaliczyć wydatek na rentę planistyczną, poniesiony w związku z aportem nieruchomości, do kosztów uzyskania przychodów innych niż koszty bezpośrednio związane...