Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 119/11 - Wyrok NSA z 2012-04-11

: p.p.s.a.) poprzez uznanie, iż gmina, której organ wykonawczy wydał decyzję w sprawie naliczenia renty planistycznej (art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...
Odwoławczego, mocą której uchylono decyzję organu wykonawczego gminy w sprawie renty planistycznej i umorzono postępowanie., W związku z powyższym wniesiono o uchylenie...