Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

I GSK 94/17 - Wyrok NSA z 2019-08-14

dla ustalenia masy netto niezbędne jest zważenie cystern po rozładunku w składzie podatkowym i powrocie pustych cystern do ważenia, co wiąże się z zakończeniem procesu ważenia...
netto niezbędne jest zważenie cystern po rozładunku w składzie podatkowym i powrocie pustych cystern do ważenia, co wiąże się z zakończeniem procesu ważenia dokonanego...

I SA/Bk 317/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-09-04

, pozostało puste., DIAS wskazał, że oba sposoby przewidziane w UKC do obliczenia kwoty długu celnego są możliwe do zastosowania w przypadku dopuszczenia do obrotu produktu...
po uprzednio zastosowanej procedurze składowania celnego. Do zgłoszenia celnego uzupełniającego przedłożono fakturę nr [...] z dnia [...] września 2018 r. na łączną wartość 65.664...

I GSK 605/17 - Wyrok NSA z 2019-06-14

pochodzących z firmy [C] w D., nie figurują w systemach informatycznych służb celnych rejestrujących transporty towarów i przejazdy pustych pojazdów, to wynikiem...
pojazdem tym wykonywano przywóz na obszar celny Ukrainy bloczków ściennych z betonu komórkowego o masie 23 040 kg, zakupionych przez I. G. (faktura VAT...

I SA/Rz 340/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-06-18

) według zgłoszenia celnego T1 o nr MRN [...], złożonych w dniu 14 października 2015r. w Magazynie Czasowego Składowania. W procedurze tranzytu towarom towarzyszyła faktura b...
i do Kazachstanu. Otwarta w Niemczech procedura tranzytu została zakończona i w dniu 15 października 2015r. pobrano następny ładunek do Niemiec, a pusty kontener został zdany...

I GSK 458/17 - Wyrok NSA z 2019-06-14

informatycznych służb celnych rejestrujących transporty towarów i przejazdy pustych pojazdów, to wynikiem tej analizy musi być stwierdzenie, że te błędne numery...
także, że w dniu 15 czerwca 2012 r. w Zakładzie G. P. w D. dokonano zakupu 720 bloczków betonowych. Nabywca towaru był I. G. Faktura zakupu bloczków została przedstawiona...

I GSK 612/17 - Wyrok NSA z 2019-11-15

[...] kg, a masa tego pojazdu pustego wjeżdżającego do Polski w tym dniu - [...] kg. Wyniki pomiarów wskazują, że w dniu 5 lipca 2010 r. podczas przekraczania granicy na środku...
komórkowego w ilości 680 sztuk o masie [...] kg, zakupione przez [...] zgodnie z fakturą VAT nr [...] z dnia 5 lipca 2010 r. Z umowy przewozu bloczków wynika...

III SA/Lu 210/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-10-08

Sądu Administracyjnego organ odwoławczy przeprowadził konieczne i dodatkowe postępowanie wyjaśniające. Polegało ono przede wszystkim na ustaleniu, jaka była masa pustego...
faktury nr [...] z dnia 15 listopada 2011 r. pokwitował czytelnym podpisem I. G.., Na podstawie rejestrów i ewidencji z Oddziału Celnego w H. ustalono, że pojazd przed wjazdem...