Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

II GSK 832/17 - Wyrok NSA z 2019-04-02

i Czechach. Jednocześnie Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi wskazał, iż podejrzewa, że transakcje sprzedaży przez Spółkę: C. Sp. z o.o. były fikcyjne i wystawiano jedynie 'puste...
do przekazania, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, kopii faktur sprzedaży do aptek w okresie od 01.01.2014 - 31.10.2014 r., W odpowiedzi Spółka wskazała, iż w powyższym...

VI SA/Wa 209/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-25

[...] posiadają puste pola ponieważ są wynikiem ruchu wewnątrz magazynowego.Podobnie wyglądała sytuacja dotycząca rozchodu wybranych dostaw dla preparatu [...] 75mg tabl x 28...
dokumentu sprzedaży umożliwiającego weryfikację z rejestrem i ewidencją faktur sprzedażowych lub brak jest daty wystawienia faktury dla produktów leczniczych sprzedawanych...

II SA/Bd 171/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-04-09

obiekt ten był pusty - bez obecności ptaków; na posadzce jak i na zewnątrz przy wejściu do woliery znajdowały się resztki karmy dla ptaków zmieszane wraz z ich odchodami...
, którego dowód przedłożono do sprawy, a który budzi wątpliwości co do prawdziwości wykonania tego zabiegu (brak podpisu M. C., brak faktury)., W przypadku stwierdzenia...