Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

III SA/Łd 466/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-07-11

września 2017 r. a w myśl jej postanowień Wydzierżawiający zobowiązał się wynająć na potrzeby Kancelarii powierzchnię (nieokreśloną - w umowie pozostawiono pustą rubrykę...
Wskazała, że urządzenia o nazwie CSANI zatrzymane w dniach 7 oraz 15 września 2015 r. zostały wstawione do lokalu w oparciu o faktury dzierżawy z dnia 1 grudnia 2014 r...

III SA/Łd 332/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-06-10

przedmiotowe urządzenia. Właściciele tych automatów sami zgłosili się do świadka z propozycją ich wstawienia do lokalu, który stał ówcześnie pusty. Pierwsze ze wstawionych...
, a urządzenie o nazwie Quiz należało do spółki C. Faktury były wystawiane przez firmy wydzierżawiające powierzchnię lokalu, natomiast płatność następowała gotówką poprzez...

III SA/Łd 273/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-05-23

wynajmującemu miesięcznie czynsz w wysokości 500 zł netto, płatny na podstawie stosownej faktury VAT, w terminie w niej określonym. W umowie zastrzeżono, iż najemca...
. Należy podkreślić, że jak wynika z protokołu kontroli w momencie jej podjęcia oraz cały czas podczas jej trwania lokal był pusty, nie była w nim obecna skarżąca...