Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Województwa X

I SA/Bk 449/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-09-30

księgowych wystawianych przez wyłonionego wykonawcę tj. E. na rzecz M. w okresie od listopada 2011 r. do sierpnia 2012 r. oraz ujawnienia przedłożenia tzw. pustych faktur...
, podłoża i posadzki, tynki wewnętrzne, elewacja, malowanie, utwardzenie i zagospodarowanie terenu), których poniesienie potwierdzać miały faktury VAT i protokoły obioru...

I SA/Kr 591/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-12-01

i nieracjonalny co więcej kwestionując ten wydatek de facto przyjął , że mamy do czynienia z tzw. pustą faktura nie mającą odzwierciedlenia w stanie rzeczywistym...
Pokontrolną z dnia 24 października 2013 r., nr [...]., W treści tej informacji zakwestionowano wydatki poniesione na podstawie faktury nr 2 z dnia 30 stycznia 2011 r. na kwotę...

II GSK 1644/13 - Wyrok NSA z 2014-12-11

rzeczywistych operacji gospodarczych zatem była tzw. ,,pustą fakturą' a transakcja miała charakter oszukańczy co w konsekwencji powoduje niemożność obniżenia podatku należnego...
w następstwie oświadczenia woli każdej ze stron. Firma [...] Polska wystawiła fakturę VAT z tytułu wpłaty zaliczki, bowiem w świetle przepisów podatkowych, w przypadku zaliczki...

I SA/Ol 125/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-07-30

do biura spółki były zamknięte, a pomieszczenia były puste., Według organu strona należytej nie zachowała staranności, gdyż nie zawiadomiła IZ o zmianie miejsca realizacji...
, że osiągnięcie przedmiotowego wskaźnika miały dokumentować umowy z kontrahentami lub faktury sprzedaży., Na potwierdzenie zakładanego wskaźnika rezultatu strona...

I SA/Ol 124/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-07-30

., że strona od ok. 6 miesięcy nie odbierała przesyłek pod adresem: '[...]', według oświadczenia listonosza, drzwi do biura spółki były zamknięte, a pomieszczenia były puste...
umowy z kontrahentami lub faktury sprzedaży., Na potwierdzenie zakładanego wskaźnika rezultatu strona przedłożyła w dniu 11 marca 2015 r. zestawienie nowych klientów...

I SA/Ol 122/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-07-30

były puste., Według organu strona należytej nie zachowała staranności, gdyż nie zawiadomiła IZ o zmianie miejsca realizacji projektu, jak również nie dokonała zmian w KRS...
informatycznymi typu B2B (zakładano 100 szt. Beneficjent zadeklarował, że osiągnięcie przedmiotowego wskaźnika miały dokumentować umowy z kontrahentami lub faktury sprzedaży...

I SA/Ol 121/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-07-30

nie odbierała przesyłek pod adresem: '[...]',według oświadczenia listonosza, drzwi do biura spółki były zamknięte, a pomieszczenia były puste., Według organu strona...
.). Beneficjent zadeklarował, że osiągnięcie przedmiotowego wskaźnika miały dokumentować umowy z kontrahentami lub faktury sprzedaży. Na potwierdzenie zakładanego...

I SA/Ol 123/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-07-30

nie odbierała przesyłek pod adresem '[...]', według oświadczenia listonosza, drzwi do biura spółki były zamknięte, a pomieszczenia były puste., Według organu strona należytej...
. Beneficjent zadeklarował, że osiągnięcie przedmiotowego wskaźnika miały dokumentować umowy z kontrahentami lub faktury sprzedaży. Na potwierdzenie zakładanego wskaźnika rezultatu...