Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Ol 329/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-03-09

i przekazywania odbiorcom pustych faktur VAT, które nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji gospodarczych i służyły jedynie do tworzenia fikcyjnych kosztów...
podatkowych na dużą skalę. R.B. (prezes zarządu i wspólnik Spółki B) przyznał się do zarzucanych mu czynów, tj. do generowania tzw. 'pustych' faktur. Podał, że umówił się, z M.H....

I SA/Ol 576/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-10-12

w sytuacji, gdy nastąpiło to zaraz po tym, jak została przeprowadzona kontrola, która ujawniła proceder wzajemnego wystawiania pustych faktur. Nie można zatem zgodzić...
się z tezą, że po dokonanych korektach skarżąca i jej kontrahent doprowadzili do usunięcia skutków wprowadzenia do obrotu pustych faktur. Skutki działań skarżącej...

I SA/Ol 642/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-12-15

, ale przede wszystkim potencjalnego, zagrożenia uszczuplenia budżetu państwa. Jak podniesiono, podatek wykazany w pustych fakturach został w całości odprowadzony do budżetu państwa...
. Skarżący w deklaracjach VAT-7 nie wykazywał bowiem kwot podatku naliczonego, które pomniejszałyby wartość podatku wykazanego na pustych fakturach. W takim stanie rzeczy...

I SA/Ol 166/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-11-15

) oraz w rozliczeniu poszczególnych miesięcy uwzględniła podatek naliczony z tzw. pustych faktur, tj. bez wydania i otrzymania wymienionych w nich ilości paliw., Kończąc postępowania...
niedokumentujących rzeczywistego obrotu (tzw. pustych faktur);, 3. dowody dostaw paliw do kontrahentów., Organ I instancji uznając wiarygodność dowodów w postaci druków D-8...

I SA/Ol 40/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-09-27

, że podatnik przyznał, że brał udział w 'oszukańczym' procederze wystawiania 'pustych' faktur, jak również wskazał, kto w tym procederze brał udział, jaki był jego mechanizm...
, ale nie miał kosztów, musiałby płacić wysoki podatek VAT. T. zaproponował mu wystawianie 'pustych' faktur służących jedynie generowaniu kosztów. Podatnik wskazał, że przywieziono...

I SA/Ol 39/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-09-27

, że podatnik przyznał, że brał udział w 'oszukańczym' procederze wystawiania 'pustych' faktur, jak również wskazał, kto w tym procederze brał udział, jaki był jego mechanizm...
, ale nie miał kosztów, musiałby płacić wysoki podatek VAT. T. zaproponował mu wystawianie 'pustych' faktur służących jedynie generowaniu kosztów. Podatnik wskazał, że przywieziono...

I SA/Ol 728/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-03-17

, a działalność Spółki polegała na wystawianiu pustych faktur odbiorcom z woj. wielkopolskiego. Puste faktury na paliwo wystawiał również poprzedni właściciel i były prezes G.W....
, że otrzymują puste faktury, które wykorzystywali do zaniżenia podatku VAT lub zalegalizowania paliwa bezakcyzowego pochodzącego z niewiadomych źródeł. Organ podkreślił...

I SA/Ol 336/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-07-13

. prowadząc działalność gospodarczą wystawił na rzecz Zakładu A. faktury VAT (w miesiącach czerwiec-wrzesień 2012 r.), które organ zakwalifikował jako tzw. 'faktury puste...
pustych faktur sam zgłosił organom podatkowym ten fakt, bądź też odliczenie podatku naliczonego z takiej faktury nie zostało (ewentualnie nie mogło zostać) dokonane...

I SA/Ol 341/04 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2005-06-23

, bazowa i lakowa) oraz w rozliczeniu poszczególnych miesięcy uwzględniła podatek naliczony z tzw. pustych faktur, tj. bez wydania i otrzymania wymienionych w nich ilości...
niezaewidencjonowanego obrotu paliwami, stanów paliw i ujmowania faktur niedokumentujących rzeczywistego obrotu (tzw. pustych faktur);, 3. dowody dostaw paliw do kontrahentów...

I SA/Ol 529/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-01-15

- 36 za 2010 r. złożyła za nią nieznana jej osoba., W ocenie organu odwoławczego, wiarygodność wyjaśnień strony dotyczących wystawiana pustych faktur w imieniu firmy...
z pieniędzy pochodzących od K.J. Z kolei, K. K. opisała, jak została udziałowcem i prezesem spółki 'B', zamieszanej w proceder wystawiania pustych faktur. Wskazała, że w proceder...
1   Następne >   +2   +5   +10   36