Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Lu 506/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-09-23

oraz podatku od towarów i usług w zakresie wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi oraz o przywrócenie terminu...
do wniesienia skargi postanawia: I. Odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. II. Odrzucić wniosek o przywrócenie...

II SA/Lu 609/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-12-20

świadczeń z funduszu alimentacyjnego w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi p o s t a n...
a w i a odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Pismem z dnia 23 listopada 2010 r. M. S. wniósł o przywrócenie terminu...

II SA/Lu 432/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-09-18

. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi p o s t a n a w i a: oddalić wniosek. Decyzją z dnia [...]r., nr [...], Samorządowe...
skarżącego złożyła pismo z dnia 12 sierpnia 2009 r., w którym wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia skargi oraz o przywrócenie siedmiodniowego terminu do złożenia wniosku...

II SA/Lu 431/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-09-18

. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi p o s t a n a w i a: oddalić wniosek. Decyzją z dnia [...] r., nr [...], Samorządowe...
skarżącego złożyła pismo z dnia 12 sierpnia 2009 r., w którym wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia skargi oraz o przywrócenie siedmiodniowego terminu do złożenia wniosku...

II SA/Lu 430/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-09-18

. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi p o s t a n a w i a: oddalić wniosek. Decyzją z dnia [...] r., nr [...], Samorządowe...
skarżącego złożyła pismo z dnia 12 sierpnia 2009 r., w którym wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia skargi oraz o przywrócenie siedmiodniowego terminu do złożenia wniosku...

II SA/Lu 808/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-06-01

. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie dotyczącej zmiany...
odmówiło M. K. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wójta Gminy A. z dnia [...] sierpnia 2008 r. (nr [...]), odmawiającej wydania decyzji w przedmiocie...

II SA/Lu 792/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-02-16

[...]. Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę oddala skargę Wojewoda...
) postanowieniem z dnia [...] września 2004 r. Nr [...] odmówił J.B. przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Starosty Powiatowego z dnia [...] marca 2004...

II SA/Lu 203/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-01-11

skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie...
z dnia 20 października 2015 r., sygn. akt II SA/Lu 203/15 p o s t a n a w i a odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu...

I SA/Lu 375/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-09-20

ze skargi W. R. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu. - oddala skargę. Decyzją...
. skarżąca wystąpiła o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Wraz z wnioskiem złożyła odwołanie., W uzasadnieniu wniosku o przywrócenie terminu skarżąca wskazała...

I SA/Lu 564/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-09-25

z o.o. w R. F. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zarzutów...
na prowadzenie egzekucji administracyjnej oraz odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zarzutów na prowadzenie egzekucji administracyjnej. - oddala skargę. Dyrektor...
1   Następne >   +2   +5   +10   100