Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Op 479/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-04-19

. Działając z upoważnienia Burmistrza Nysy, decyzją z dnia [...], nr [...], Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie odmówił przyznania S. H. pomocy w ramach programu...
. 24 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), art. 3 i art. 5 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu...

II SA/Op 407/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-02-10

z upoważnienia Burmistrza Nysy, decyzją z dnia [...] , nr [...], Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w N. odmówił przyznania S. H. pomocy w ramach programu 'Pomoc państwa...
społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.), art. 3 i art. 5 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego 'Pomoc państwa w zakresie...

II SA/Op 475/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-06-02

Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie, działający z upoważnienia Burmistrza Nysy - po ponownym rozpatrzeniu sprawy wskutek uchylenia przez organ odwoławczy wcześniejszej...
). Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia wskazał przepisy art. 8 ust. 1, 3 i 9, art. 11, art. 24 ust. 2, art. 101 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz...

II SA/Op 404/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-03-08

administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zwanej dalej K.p.a.,, art. 11, art. 24 ust. 2, art. 101 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, (Dz...
. U. Nr 25, poz. 186 ze zm.). W uzasadnieniu, powołując regulacje art. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. oraz art. 7 ustawy o pomocy społecznej, organ wyjaśnił...

II SA/Op 69/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-06-21

z upoważnienia Burmistrza Nysy, decyzją z dnia [...], nr [...], Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie odmówił przyznania S. H. pomocy w ramach programu 'Pomoc państwa...
rozpoznania., Po ponownym rozpoznaniu sprawy, decyzją z dnia [...], nr [...], Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie odmówił przyznania S. H. pomocy w ramach programu...

II SA/Op 413/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-04-19

, decyzją z dnia [...], nr [...], Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie odmówił przyznania S. H. pomocy w ramach programu 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania...
odwoławczy. Podstawę prawną jej podjęcia stanowiły przepisy art. 11, art. 24 ust. 2, art. 101 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz...

II SA/Op 529/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-06-02

stanowi decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia [...], nr [...], którą utrzymano w mocy decyzję Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie...
). Decyzja wydana została na podstawie art. 8 ust. 1, 3 i 9, art. 11, art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm...

II SA/Op 67/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-05-24

. Decyzją z dnia [...], nr [...], działając z upoważnienia Burmistrza Nysy, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie po ponownym rozpatrzeniu sprawy - wskutek uchylenia...
społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), art. 3 i art. 5 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego 'Pomoc państwa w zakresie...

II SA/Op 184/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-07-21

Odwoławczego w Opolu z dnia 19 stycznia 2016 r., nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej oddala skargę. Przedmiotem skargi, wniesionej...
., nr [...], utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Nysy z dnia 6 lipca 2015 r., nr [...], o skierowaniu skarżącej do Domu Pomocy Społecznej w [...]., Zaskarżona decyzja wydana...

II SA/Op 335/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-10-07

[...], nr [...], Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie odmówił przyznania S. H. pomocy w ramach programu 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania', jako świadczenie...
r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zwanej dalej K.p.a., art. 11, art. 24 ust. 2, art. 101 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728...
1   Następne >   +2   +5   +10   100