Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III AZP 1/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1995-02-22

nadpłaconego podatku akcyzowego, pobranego przez urząd celny w trybie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym /Dz.U....
. 11 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ podatku akcyzowego wyklucza dopuszczalność...

III AZP 8/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1995-04-20

Ze zwolnienia przewidzianego w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...
ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50/ przedmiotowe zwolnienie podatkowe w zakresie usług finansowych...

III AZP 2/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1996-09-26

z dnia 22 stycznia 1996 r. SA/Wr 962/95:, Czy obrót wierzytelnościami, zaliczany według art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług...
r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ została zmieniona treść art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. 'a' z mocą od 5 lipca 1993 r...

FPK 8/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2003-03-24

usług, a także ich import i eksport podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, natomiast dochód osiągnięty z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podlega...
jest w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to bez wątpienia podlega on opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - jako świadczona odpłatnie usługa - oraz podatkiem...

FPK 9/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2003-03-24

dodanej, nie zaś podatek od nieruchomości. Sprzedaż więc towarów i odpłatne świadczenie usług, a także ich import i eksport podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...
z tytułu wskazanego wyżej przedmiotu są podatek dochodowy i podatek od towarów i usług, zwane również w skrócie podatkami od efektów. Nie jest natomiast związany...

III AZP 15/93 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1993-10-21

nr 38 poz. 165/. Stan prawny uległ następnie dalszej poważnej zmianie, albowiem zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług...
./; na okres przejściowy zachowano czasowo obowiązywanie jej przepisów w odniesieniu do usług polegających na skupie i sprzedaży walut obcych oraz na sprzedaży...

FPK 7/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-09-10

prawa upadłościowego/., Z akt sprawy wynika, że Syndyk prowadzi sprzedaż materiałów, usług, wyrobów, środków trwałych, od których odprowadzany jest podatek od towarów...
i usług, jednakże ze sprawozdania F-01 i informacji o dochodach z dnia 26 stycznia 2001 r. nie wynika jednoznacznie, czy są to działania związane z dalszym prowadzeniem...

OPK 19/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-10-14

./, według którego termin przewidziany w art. 48 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ jest terminem...