Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Rz 1031/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-04-12

niejawnym spraw ze skarg M. R. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] września 2016 r. - nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń 2011 r...
., - nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty 2011 r., - nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec 2011 r., - nr [...] w przedmiocie podatku...

I FSK 673/13 - Postanowienie NSA z 2014-04-22

z siedzibą na U. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 21 grudnia 2011 r. nr ... w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia...
miejsca prowadzenia działalności lub miejsca zwykłego pobytu), którzy nadal pozostawali zarejestrowani w kraju dla potrzeb podatku od towarów i usług, realizacja zasady...

I SA/Ke 114/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-02-09

480/10 w sprawie ze skarg B. S. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec 2004r. z dnia...
[...]. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 2004r. z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za maj 2004r. z dnia...

I SA/Wr 1238/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-12-22

Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. z dnia [...] czerwca 2006 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu w terminie 60 dni nadwyżki podatku od towarów i usług naliczonego...
wprowadzenia do krajowego unormowania podatku od towarów usług rozwiązań określonych w art. 97 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz...

I GZ 498/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-25

pełnomocnikowi powiększono o kwotę podatku od towarów i usług, liczonego według stawki podstawowej, w wysokości 55,20 zł., Sąd I instancji podniósł, że pomimo oświadczenia...
pełnomocnika, odnośnie nieposiadania statusu podatnika podatku od towarów i usług, przyznał wynagrodzenie za udzielenie pomocy prawnej z urzędu, powiększone o kwotę należnego...

I SA/Rz 71/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-10-31

2017 r. spraw ze skarg Gminy na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] grudnia 2014r. - nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty 2009...
roku, - nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 2009 roku, - nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za maj 2009 roku, - nr [...] w przedmiocie...

I SA/Po 206/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-08-01

od towarów i usług za styczeń i marzec 2013 r., określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług za luty 2013 r., orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności byłych...
wspólników za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za styczeń i luty 2013 r. wraz z odsetkami za zwłokę postanawia: 1. sprostować oczywiste omyłki pisarskie...

I SA/Op 153/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-10-03

Dyrektora Izby Skarbowej w O. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od towarów i usług za wrzesień 2004r. postanawia zawiesić...
decyzją z dnia [...]. Nr [...], w ramach której, dokonano określenia T. S. zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług, za miesiąc wrzesień 2004r. w kwocie 1.544 zł...

I SA/Op 154/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-10-03

Dyrektora Izby Skarbowej w O. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od towarów i usług za październik 2004r. postanawia zawiesić...
z dnia [...] Nr [...] w ramach której, dokonano określenia T.S. zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług, za miesiąc październik 2004r. w kwocie 823 zł...

I GSK 2039/06 - Postanowienie NSA z 2008-01-21

[...] grudnia 2005 r., nr [...] w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług postanawia: oddalić skargę...
[...] grudnia 2005 r. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia podatku od towarów i usług, przedstawił na podstawie art. 187 § 1 ustawy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100