Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Konserwator Zabytków X

II SA/Kr 921/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-11-04

[...], budynku [...], Nr rejestru [...] - w związku z możliwością zwolnienia z podatku od nieruchomości., Zarządca Sądowy nieruchomości pani B. K. wskazała...
na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu nieruchomością, polegającej na wykonaniu remontu konserwatorskiego elewacji kamienic posadowionych...

II SA/Op 146/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-05-13

przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, tj. 22 października 2010 r., wskazuje w art. 21 pkt 1 iż 'podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków...
i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyku publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych, stanowią dane zawarte...