Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Pielęgniarek i Położnych X

VII SA/Wa 1381/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-31

, że posiada mieszkanie o powierzchni 64,7 m ². Innych nieruchomości, zasobów pieniężnych oraz przedmiotów wartościowych oznajmił, że nie posiada., Zarządzeniem z dnia 15...
wnioskodawcę do podania czy posiada dom, nieruchomość rolną lub inne nieruchomości, gdyż w nadesłanym formularzu wnioskodawca pozostawił te rubryki niewypełnione...