Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej X

IV SA/Wr 226/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-06-22

na rynku w. nie wykazują spadku w okresie ostatniego roku, na co wskazują oferty biur nieruchomości oraz zamieszczane w lokalnej i fachowej prasie ogłoszenia. Podkreślił...
również, że zamieszczane oferty cenowe są cenami netto i nie uwzględniają wartości podatku dochodowego związanego z podpisaniem umowy o wynajem, który jest doliczany...

III SO/Gd 83/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2005-07-26

nadesłana na wezwanie Sądu kopia odcinka świadczenia wypłaconego przez wojskowy organ rentowy za miesiąc lipiec 2005 r. Skarżąca nie posiada majątku, tj. nieruchomości...
., a w przypadku jego nieskładania - odpisu imiennych informacji o wysokości osiągniętego dochodu lub rocznego obliczenia podatku za ten rok; wyciągów i wykazów z ostatnich trzech...