Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Lu 592/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-10-06

Administracji Skarbowej z dnia [...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych - oddala skargę. Zaskarżoną...
Spółce stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych., Zaskarżona decyzja wydana została w następującym stanie sprawy., W dniu 30 grudnia 2016 r. do organu...

I SA/Lu 733/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-01-29

. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych - oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia...
cywilnoprawnych w kwocie 9.157,70 zł uchylił zaskarżoną decyzję w całości i orzekł o odmowie zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych., Z uzasadnienia zaskarżonej...

I SA/Lu 961/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-03-04

w Z., dalej: 'Naczelnik Urzędu Skarbowego', 'organ I instancji', z dnia [...] kwietnia 2015r. odmawiającą stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych i przekazał...
Skarbowego wpłynął wniosek stron o stwierdzenie nadpłaty i zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych, w kwocie 1.400 zł, z tytułu umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5...

I SA/Lu 326/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-08-28

ze skargi J. W. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] lutego 2018 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę...
w R. z dnia [...] lipca 2017 r. ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu umowy pożyczki zawartej w dniu 21 września...

I SA/Lu 689/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-12-28

ze skargi M. K. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych - oddala skargę. Zaskarżoną decyzją...
Trzeciego Urzędu Skarbowego w L. (organ pierwszej instancji) z dnia [...] r. ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych., Z akt sprawy...

I SA/Lu 271/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-05-30

Skarbowego', z dnia [...] r., umarzającej postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu...
do Naczelnika Urzędu Skarbowego pismo zatytułowane: 'Czynny żal', zawiadamiając, że nie złożył deklaracji [...] oraz nie dokonał zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych...

I SA/Lu 520/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-08-10

. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych - oddala skargę. Decyzją z [...] r...
Skarbowego w C. ('organ podatkowy') z [...] r. nr: [...] ustalającą wysokość zobowiązania w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie [...]zł z tytułu umowy pożyczki...

I SA/Lu 520/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-01-15

[...] nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej płatnika podatku od czynności cywilnoprawnych za listopad 2018 r. - skargę oddala. Zaskarżoną decyzją z dnia...
o odpowiedzialności skarżącego jako płatnika podatku od czynności cywilnoprawnych, z tytułu niepobranego podatku za listopad 2018 r. w kwocie [...] zł., Jak wynika z akt...

I SA/Lu 521/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-01-15

[...] nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej płatnika podatku od czynności cywilnoprawnych za grudzień 2018 r. - skargę oddala. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r...
o odpowiedzialności skarżącego jako płatnika podatku od czynności cywilnoprawnych, z tytułu niepobranego podatku za grudzień 2018 r. w kwocie [...]zł., Jak wynika z akt...

I SA/Lu 495/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-12-02

od czynności cywilnoprawnych, z tytułu niepobranego podatku za grudzień 2018 r. w kwocie [...]zł., Jak wynika z akt sprawy i treści zaskarżonego rozstrzygnięcia, orzeczenie...
rolnego o nr [...], [...] o powierzchni [...] ha położonych w miejscowości K., gmina Ż., nie pobierając przy tym podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9...
1   Następne >   +2   +5   +10   100