Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju X

I SA/Gd 611/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-07-04

, w których Spółka będzie takich nabyć dokonywała. Jako podatnik podatku akcyzowego Spółka jest podmiotem zarejestrowanym na potrzeby akcyzy zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 6...
grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 752 ze zm.), zwanej dalej w skrócie: 'u.p.a.'), prowadzącym składy podatkowe. Z tego też tytułu Spółka dokonuje...

III SA/Gl 307/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-05-29

. na interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Zaskarżoną interpretacją indywidualną...
. (data wpływu [...] r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w przedmiocie zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej...

I SA/Gd 715/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-08-01

będzie takich nabyć dokonywała., Jako podatnik podatku akcyzowego, skarżąca jest podmiotem zarejestrowanym na potrzeby akcyzy, zgodnie z art. 16 ustawy o podatku akcyzowym...
(ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 752, ze zm., dalej określanej jako: 'ustawa o podatku akcyzowym'), prowadzącym składy...

I SA/Gd 443/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-06-21

zawieszenia poboru podatku akcyzowego na własne potrzeby. Olej napędowy o kodzie CN 27101941-49 jest wymieniony w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku...
wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z przepisami ustawy...

III SA/Gl 230/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-05-26

. na interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego 1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną, 2. zasądza...
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm. - dalej: op), wydaną na wniosek A SA z siedzibą w D. w przedmiocie podatku akcyzowego...

III SA/Gl 419/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-06-20

indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego 1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną; 2. zasądza od Szefa...
dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia z akcyzy wyrobów energetycznych zużywanych w procesie produkcji energii elektrycznej., We wniosku tym Spółka wniosku...

III SA/Gl 429/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-07-11

indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego. 1. uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną, 2. zasądza od Ministra Rozwoju...
października 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy wyrobów gazowych - jest nieprawidłowe., 2...

III SA/Gl 243/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-05-26

i Finansów z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę. Zaskarżoną interpretacją indywidualną z [...] r., nr [...], Dyrektor Izby Skarbowej w K...
2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia z akcyzy energii elektrycznej wykorzystywanej...

I SA/Gd 262/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-07-25

izby celnej właściwej w zakresie wpłat podatku akcyzowego, w terminie 5 dni od dnia wprowadzenia tych towarów z terytorium państwa członkowskiego, innego niż terytorium...
, ale z samym nabyciem wewnątrzwspólnotowym takiego paliwa, tj. wymienionego w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym. Tak właśnie jest w przypadku opisanym we wniosku...

III SA/Gl 631/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-10-03

. na interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego odrzucić skargę. Pismem z dnia [...] r. Spółka Energetyczna 'A' w J...
podatku akcyzowego., Postanowieniem z 13 czerwca 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził swoją niewłaściwość i przekazał sprawę według właściwości...
1   Następne >   2