Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego X

II GSK 738/10 - Wyrok NSA z 2011-07-06

oraz podatku akcyzowym (Dz. U. 11 poz. 50 ze zm.), a zatem znana na datę udzielenia dotacji. Jest ona regulacją odrębną od ustawy o finansach publicznych. Uprawnienia...
), z terminem realizacji do dnia 31 marca 2005 r., Z. skorzystał z prawa do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług związanego z zakupami inwestycyjnymi. Decyzją Naczelnika...

V SA/Wa 1791/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-29

oraz podatku akcyzowym (Dz. U. 11 poz. 50 ze zm.) Zatem była ona znana na datę udzielenia dotacji. Jest ona regulacją odrębną od ustawy o finansach publicznych...
podatku od towarów i usług związanego z zakupami inwestycyjnymi i decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego z [...] października 2005 r. ustalono nadwyżkę podatku naliczonego...