Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Dyrektor Izby Skarbowej X

I SA/Gl 69/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-04-27

. Nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę Decyzją z dnia [...] r. nr [...] Izba Skarbowa w K. Ośrodek Zamiejscowy w B. uchyliła decyzję Dyrektora Urzędu...
Kontroli Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...] i określiła 'A' S.A. w C. zobowiązanie w podatku akcyzowym za [...] 1998 r. w kwocie [...] zł, zaległość podatkową...

I SA/Gl 70/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-04-27

. Nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r. nr [...] Izba Skarbowa w K. Ośrodek Zamiejscowy w B., po rozpatrzeniu odwołania...
akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), a także § 9 ust. 1, § 24 i § 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz...

III SA/Łd 35/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-11-13

, a także prawidłowości ustalania podstawy opodatkowania i rzetelności rozliczania zobowiązań podatkowych w podatku akcyzowym i opłaty paliwowej za okres od 1 sierpnia 2014 r...
transakcji zawartych z firmą FHU B. kontrola podatkowa nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie podatku akcyzowego. Natomiast odnośnie transakcji zawieranych przez C. Sp...

I SA/Ka 2155/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-11-02

w Katowicach Ośrodka Zamiejscowego w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia wysokości podatku akcyzowego - uchyla zaskarżoną decyzję, - zasądza od Dyrektora Izby...
decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w K. z dnia [...] nr [...] i określiła zobowiązanie w podatku akcyzowym za sierpień 1998 r. w kwocie [...] zł, zaległość...

I SA/Gl 68/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-04-27

. Nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego oddala skargę Decyzją z dnia [...] r. nr [...] Izba Skarbowa w K. Ośrodek Zamiejscowy w B. uchyliła decyzję Dyrektora Urzędu...
Kontroli Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...] i określiła 'A' S.A. w C. zobowiązanie w podatku akcyzowym za [...] 1998 r. w kwocie [...] zł, zaległość podatkową...

III SA/Łd 905/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-08-25

ze skargi A.Z. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za miesiące...
Urzędu Kontroli Skarbowej w Ł. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za okres od stycznia do grudnia 2011 r...

I SA/Ka 2153/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-11-02

w Katowicach Ośrodka Zamiejscowego w B. w przedmiocie określenia wysokości podatku akcyzowego - uchyla zaskarżoną decyzję, - zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w K. na rzecz...
Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w K. z dnia [...] nr [...] i określiła zobowiązanie w podatku akcyzowym za czerwiec 1998 r. w kwocie [...] zł, zaległość podatkową...

I SA/Ka 2156/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-11-02

w Katowicach Ośrodka Zamiejscowego w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia wysokości podatku akcyzowego - uchyla zaskarżoną decyzję, - zasądza od Dyrektora Izby...
. U. Nr169, poz. 1387) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), a także § 9...

III SA/Gl 1468/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-12-06

w Z. na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego (interpretacji indywidualnej) 1. uchyla zaskarżoną interpretację, 2...
w Z. zwróciła się do Ministra Finansów o udzielnie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie prawa...

III SA/Łd 92/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-03-14

zobowiązanie w podatku akcyzowym za miesiące styczeń-grudzień 2011 r. w łącznej kwocie 5 143 966,00 zł . Decyzję tę wraz dowodem jej doręczenia i z wynikiem kontroli z dnia...
akcyzowego oraz opłaty paliwowej za poszczególne miesiące 2011r. ustalono, że strona nie prowadziła ewidencji dla potrzeb rozliczeń z tytułu podatku akcyzowego i opłaty...
1   Następne >   +2   +5   +10   100